Dyfeisiwyd ein pecynnau adnoddau er mwyn darparu’r wybodaeth angenrheidiol i helpu pobl fynd ar-lein a dechrau defnyddio’r rhyngrwyd gyda chymorth ein dalenni gwaith.

Mae adnoddau ar gyfer pobl fydd yn helpu eraill i fynd ar-lein ac awgrymiadau o ran sut orau i wneud hynny. Ac i’r rhai sy’n gwbl newydd i’r dechnoleg, dalenni gwaith i’w cefnogi a symbylu i gymryd nodiadau wrth fynd yn eu blaen.

Trefnwyd y pecynnau adnoddau o fewn tair thema: Pethau Sylfaenol, Teulu a gwasanaethau a Diddordebau cyffredinol. Mae pob cyfres yn cynnwys sawl modiwl fydd yn helpu pobl i fwynhau defnyddio’r rhyngrwyd.
1. Eich gosodiad
1.0

1.0
Eich gosodiad canllaw helpwyr

 
1.1

1.1
Deall y cyfrifiadur

 
1.2

1.2
Defnyddio cyfrifiadur

 
1.3

1.3
Ffotograffau ar eich cyfrifiadur


2. Dechrau ar y rhyngrwyd
2.0

2.0
Dechrau ar y rhyngrwyd canllaw helpwyr

 
2.1

2.1
Mynd ar-lein

 
2.2

2.2
Cadw'n saff ar-lein

 
2.3

2.3
Diogelu eich cyfrifiadur


3. Cymorth beunyddiol
3.0

3.0
Cymorth beunyddiol canllaw helpwyr

 
3.1

3.1
Cael hyd i wybodaeth ar-lein

 
3.2

3.2
Cael hyd i gartref

 
3.3

3.3
Chwilio am waith


4. Cadw mewn cysylltiad
4.0

4.0
Cadw mewn cysylltiad canllaw helpwyr

 
4.1

4.1
Deall ebost

 
4.2

4.2
Defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol

 
4.3

4.3
Gwneud galwadau ar Skype

 5. Eich teulu
5.0

5.0
Eich teulu canllaw helpwyr

 
5.1

5.1
Cadw plant yn saff ar y rhyngrwyd

 
5.2

5.2
Addysg ac iechyd

 
5.3

5.3
Achau


6. Gwasanaethau & cymorth
6.0

6.0
Gwasanaethau & cymorth canllaw helpwyr

 
6.1

6.1
Budd-daliadau

 
6.2

6.2
Gwasanaethau cyhoeddus

 
6.3

6.3
Anabledd a'r rhyngrwyd
7. Cyfryngau ac adloniant
7.0

7.0
Cyfryngau ac adloniant canllaw helpwyr

 
7.1

7.1
Newyddion

 
7.2

7.2
Gemau & teledu ar-lein

 
7.3

7.3
Mwynhau miwsig


8. Arian a siopa
8.0

8.0
Arian a siopa canllaw helpwyr

 
8.1

8.1
Bancio ar-lein

 
8.2

8.2
Siopa ac ocsiynau

 
8.3

8.3
Cynilo a rhoddion
9. Athrawon, helpwyr cymunedol a dechreuwyr
Beginner's glossary

Geirfa

 
Community toolkit

Pecyn cymunedol

 
Helpers guide

Cyflwyniad helpwyr

 
School guide

Canllaw ysgolion