BT Yn Nghymru

English

Welsh map

Effaith Economaidd BT ac EE yng Nghymru

Mae Astudiaeth Gymdeithasol 2016 yn dangos cyfraniad economaidd uniongyrchol BT ac EE ar draws y wlad. Yn ôl yr adroddiad annibynnol hwn cyfrannodd BT £774 miliwn at economi Cymru yn ystod blwyddyn ariannol 2015/16. Mae BT a busnes EE yn cyflogi bron 3,890 person yn uniongyrchol - sy’n cyfateb i un o bob 7 gweithiwr o fewn sector technoleg gwybodaeth a chyfathrebu Cymru. Gwariodd y cwmni oddeutu £284 miliwn gyda chyflenwyr Cymreig. Mae meddiannu EE wedi atgyfnerthu sefyllfa BT fel cyflogwr blaenllaw sy’n gyfrifol am oddeutu 9,840 swydd ar draws y wlad drwy gyfrwng cyflogaeth uniongyrchol, gwario gyda chontractwyr a chyflenwyr, a gwariant ei weithwyr.

Copi o adroddiad 2016 yn www.bt.com/researchandreports