BT Yn Nghymru

English

Welsh map

Effaith Economaidd BT yng Nghymru

Roedd Astudiaeth Gymdeithasol 2013 - Effaith Economaidd BT yn y Deyrnas Unedig wedi dadansoddi’r cyfraniadau gan BT drwy gyflogau gweithwyr a chontractwyr. Dangosodd fod BT Cymru yn gyfrifol am gyflogi bron 3,000 person ac yn darparu gwaith ar gyfer 2,390 person arall drwy wariant y cwmni gyda busnesau sy’n cyflenwi offer a gwasanaethau, gan wario £199 miliwn gyda chyflenwyr Cymreig y llynedd. Yn ogystal, neilltuodd BT Cymru bron £1.3 miliwn ar gyfer rhaglenni cymunedol, elusennol a gwirfoddol yn 2012/13.


Copi o’r adroddiad llawn yn 2015 http://www.bt.com/researchandreports