Other BT PLC sections
 

Focus on Wales: Our fundraisers visit Cardiff Cancer Research Centre 

13 October 2016 

Up and down the country our people will be doing their bit to help raise money for Cancer Research UK - ranging from bucket collections to baking and from pub quizzes to running half marathons.

This money will in turn be used by Cancer Research UK to help fund ‘translational research’ – work which turns lab research into treatments for cancer patients.

Among the cancer units that will benefit from money raised will be the Cancer Research UK Centre in Cardiff.

Based at Cardiff University, the Centre is a partnership between Cardiff and Vale Health Board, Velindre Cancer Centre, Cancer Research UK and the University and specialise in personalised medicine, breast cancer, blood cancers, bowel cancer, clinical trials, prostate & bladder cancers and cancer immunotherapy.

Our fund raisers visit Cardiff Cancer Research Centre

Earlier this month, a number of our employees from South Wales visited the Centre to find out for themselves how money raised as part of Stand up to Cancer will be used to help fight the battle against cancer.

Among those who attended the lab visit was BT apprentice development coach, Gemma Cheeke-Jones, who is based in Merthyr Tydfil. Gemma said: “There’s a very good chance that we’ve all been touched by cancer in one way or another so it was a fantastic experience to better understand how money raised by colleagues as part of Stand up to Cancer will be used.

“More than 18,000 people are diagnosed with cancer in Wales every year and, sadly, approximately half will not beat the disease.

“They do incredible work at the Centre in Cardiff and I think we’ve all been impressed by what we’ve seen and learned during our visit which will inspire us all to raise as much money as possible for such a great cause.”

If you’d like to know more about how you can help stand up to cancer you can visit https://www.standuptocancer.org.uk/

 

Staff BT yn ymweld â Chanolfan Ymchwil Canser Caerdydd

Ar hyd a lled y wlad, bydd staff BT yn helpu i godi arian ar gyfer Cancer Research UK - wrth gynnal pethau fel casgliadau bwced, cystadlaethau pobi, cwisiau tafarn a rhedeg hanner marathons.

Bydd Cancer Research UK yn defnyddio’r arian i gefnogi ‘ymchwil trawsfudol’ - gwaith sy’n trosi ymchwil mewn labordai i driniaethau ar gyfer cleifion canser.

Mae canolfan ymchwil Cancer Research UK, Caerdydd ymhlith yr unedau fydd yn elwa o’r arian a godir.

Lleoliad y Ganolfan yw Prifysgol Caerdydd. Mae’n bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, Canolfan Canser Felindre, Cancer Research UK a’r Brifysgol sy’n canolbwyntio ar feddygaeth bersonol, a chanserau gwaed, canser y coluddyn, profion clinigol, canserau’r brostad a’r bledren, ac imiwnotherapi canser.

Yn gynharach yn y mis, ymwelodd nifer o staff BT yn ne Cymru â’r Ganolfan i weld sut mae arian Stand up to Cancer yn cael ei ddefnyddio yn y frwydr yn erbyn canser.

Yn eu plith oedd hyfforddwr datblygu prentisiaid BT, Gemma Cheeke-Jones, sy’n gweithio ym Merthyr Tudful. Dywedodd Gemma: “Mae’n debyg bydd pob un ohonom wedi dod i gysylltiad â chanser mewn rhyw fodd, felly roedd yn brofiad ffantastig cael cyfle i ddeall sut mae’r arian byddwn yn codi ar gyfer Stand up to Cancer yn cael ei ddefnyddio.

“Bydd dros 18,000 person yn derbyn diagnosis o ganser yng Nghymru bob blwyddyn ac yn anffodus ni fydd tua hanner ohonynt yn trechu’r afiechyd.

“Maent yn gwneud gwaith anhygoel yn y Ganolfan yng Nghaerdydd. Roedd y gwaith yno wedi cael argraff fawr arnom; bydd yn ein hysbrydoli i godi cymaint o arian â phosibl ar gyfer achos mor dda.”

Manylion pellach am yr ymgyrch yn https://www.standuptocancer.org.uk/