Other BT PLC sections
 

Focus on Wales: How Geraint is supporting his local community – with help from BT 

2 November 2016 

In Wales during 2014-15 our employees volunteered the equivalent of 2,416 days towards local causes which ranged from teaching software programming to local school children to removing shopping trolleys from local rivers.

One of our employees who volunteers his time every year is BT regional manager for Wales, Geraint Strello.

Geraint, who started work with us as an engineer back in 1979 but who now co-ordinates BT’s activities in Wales and manages BT’s voluntary Welsh language code of practice, also spends large parts of his free-time working with the Search & Rescue Dog Association in North Wales.

Man and Dog

Geraint explains: ”For longer than I’d care to mention I’ve been involved with the search and rescue team in North Wales.”

“In addition to being an operational dog handler, I’m involved in the training of young puppies to become search and rescue dogs and you get an incredible sense of achievement seeing a young dog develop to becoming such an important part of a team that can – and does – save lives.

“We go out in all weathers and conditions helping the emergency services to find people that may have become disorientated or injured in the mountains or vulnerable people who have gone missing in rural and urban areas.

“It’s incredibly important for me to be able to give something back to the community and working for BT enables me to do that as a result of its generous three day volunteering policy.”

Follow us on Twitter
Find out more about our volunteering programme
Read more stories about BT in Wales

Wyddoch chi?

Mae BT yn cymell ei staff i wirfoddoli tri diwrnod y flwyddyn o’u hamser gwaith i gefnogi cymunedau lleol, rhan o ymrwymiad y cwmni i weithio gyda chymunedau a bod yn ymwybodol o’i gyfrifoldebau cymdeithasol.

Yn ystod 2014-15 neilltuodd staff BT yng Nghymru 2,416 diwrnod o waith gwirfoddol i helpu achosion da wrth wneud pethau fel dysgu rhaglennu cyfrifiadurol i blant ysgol a helpu plant eraill i dynnu troliau siopa o afonydd.

Un o staff BT sy’n gwneud gwaith gwirfoddol yn rheolaidd yw rheolwr rhanbarthol Cymru, Geraint Strello.

Dechreuodd Geraint weithio gyda BT fel peiriannydd nôl yn 1979 ond erbyn hyn mae’n cyd-drefnu gweithgaredd BT yng Nghymru, sy’n cynnwys rheoli cod ymarfer iaith Gymraeg gwirfoddol y cwmni. Ac yn ei amser hamdden, mae’n gweithio gyda’r Gymdeithas Cŵn Chwilio ac Achub yn y gogledd.

Esboniodd Geraint; “Rwyf wedi bod yn rhan o’r tîm chwilio ac achub yn y gogledd am gyfnod hir”.

“Yn ogystal â thrin cŵn, rwy’n helpu i hyfforddi cŵn ifanc i wneud gwaith chwilio ac achub, sy’n brofiad gwych a gwerthfawr wrth eu gweld yn datblygu i fod yn rhan bwysig o dîm sy’n achub bywydau.

“Byddwn yn mynd allan mewn pob math o dywydd garw i helpu’r gwasanaethau brys i gael hyd i bobl ar goll a rhai wedi dioddef anaf yn y mynyddoedd, neu unigolion bregus sydd wedi mynd ar goll mewn ardaloedd trefol a gwledig.

“Mae gwneud cyfraniad at y gymuned yn bwysig iawn i mi, ac wrth weithio i BT rwy’n gallu gwneud hynny oherwydd polisi hael y cwmni i’n rhyddhau i wneud tri diwrnod o waith gwirfoddol bob blwyddyn.”