Other BT PLC sections
 

BT Cymru

English

Alwen Williams 

Croeso i wefan BT Cymru

Mae gan BT bresenoldeb sylweddol yng Nghymru ac yn falch o’i gydnabod fel un o gwmnïau angor y wlad gan Lywodraeth Cymru. Mae’n ffynnu mewn sector sy’n tyfu’n gyflym, yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, ac ar draws y byd.

Gyda’r diwydiant cyfathrebu’n newid yn barhaus, yn awr mae BT yn fusnes tra gwahanol i’r cwmni oedd yn bodoli sawl blynedd yn ôl. Mae wedi newid o fusnes oedd yn canolbwyntio ar linellau a galwadau o fewn y Deyrnas Unedig i gwmni sy’n enwog am dechnolegau arloesol wrth fuddsodd mewn ffeibr ar gyfer marchnadoedd corfforaethol, busnesau bach a chanolig, a defnyddwyr preswyl. Ac mae ein buddsoddiad mewn technolegau arloesol yn mynd o nerth i nerth. Erbyn hyn mae ein gwasanaethau’n cynnig adnoddau nad oedd unrhyw un wedi dychmygu pan ymunais â BT yn 1997, heb sôn am eu cynnig i gwsmeriaid mewn 170 gwlad.

Mae’r byd telathrebu’n newid yn gyflym a bydd rhaid i fusnesau, llywodraeth a thrigolion Cymru fod yn ymwybodol o ddatblygiadau technolegol newydd a’u potensial i’n helpu i ffynnu a gwella ansawdd ein bywydau.

Mae BT Cymru wedi dathlu nifer o lwyddiannau nodedig dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ar 18 Gorffennaf 2012 cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, mai BT fyddai partner Llywodraeth Cymru i ddarparu band llydan yr oes nesaf ar gyfer 96% o’r wlad erbyn 2016. Erbyn hyn mae’r rhaglen wedi dechrau ac ar y llwybr iawn i’w gwblhau’n brydlon.

Mae BT Sport yn mynd yn dda, gyda Chymru yn elwa o gytundeb i noddi’r pedwar tîm rygbi rhanbarthol a Chlwb Cefnogwyr BT yn buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol yn ardal Blaenau Gwent.

Ein heriau nesaf fydd helpu gwasanaethau cyhoeddus Cymru wrth weithredu contract PSBA (Public Sector Broadband Wales) a sicrhau byddwn yn parhau i wrando ar ein cwsmeriaid, yn Gymraeg a Saesneg.

Alwen Williams, Cyfarwyddwraig BT Cymru