Other BT PLC sections
 

Band llydan yng Nghymru

English

Bydd partneriaeth BT gyda Llywodraeth Cymru yn trawsnewid rhwydwaith band llydan y wlad, gan ddarparu gwasanaethau 15 gwaith yn gyflymach nag ar hyn o bryd.

Cyhoeddwyd BT fel y partner dethol i weithredu rhaglen Cyflymu Cymru. Bydd y datblygiad cyffrous yn dwyn band llydan uwchgyflym i 96% o gartrefi a busnesau’r wlad, sef tu hwnt i gyrraedd rhaglen fasnachol BT gan gynyddu’r buddsoddiad mewn band llydan ffeibr Cymru i oddeutu £425 miliwn. Bydd cyllid y project yn cynnwys oddeutu £220 miliwn gan BT, gyda Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £58 miliwn a £57 miliwn gan Lywodraeth San Steffan drwy gynllun Broadband Delivery UK. Darperir £90 miliwn pellach gan yr ERDF (Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) yn amodol ar amseriad cadarnhad o gymorth y wladwriaeth.

Bydd y dechnoleg ffeibr i’r cabinet yn darparu gwasanaeth fyd yn gallu derbyn data ar gyflymder hyd at 80Mbps ac anfon hyd at 20Mbps, sef cynnydd sylweddol ar y cyflymder derbyn cyfartalog presennol o 5-6 Mbps. Bydd yn chwyldroi cysylltiadau arlein cartrefi a busnesau, gan hwyluso rhannu lluniau a miwsig, ffrydio fideo a theledu byw, fideo-gynadledda a chyfrifiadura cwmwl ar gyfer miloedd o fusnesau a mentrau ar draws y wlad.

Yn ogystal â’r rhwydwaith ffeibr i’r cabinet, fe ddarperir technoleg ffeibr i’r adeilad (cysylltiad ffeibr uniongyrchol â chartrefi a busnesau) ar gais, ar gyflymder hyd at 100Mbps.

Bydd rhwydwaith BT yn agored i bob cwmni cyfathrebu ar delerau cyfanwerthu cyfartal, gan gynnig holl fanteision marchnad gystadleuol i gartrefi a busnesau’r wlad.

Wrth gydweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, bydd BT yn arwain Cymru i’r oes ddigidol. Bydd y buddsoddiad dros y blynyddoedd nesaf yn gwneud Cymru yn rhan o’r chwyldro uwchgyflym ac yn ei sefydlu fel cenedl ddigidol wirioneddol.