");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
BT y cyflogwr mawr cyntaf i arwyddo ar gyfer Cymraeg gwaith
BT Cymru yw'r corff sector preifat cyntaf yng Nghymru i arwyddo ar gyfer cynllun 'Cymraeg Gwaith'

BT y cyflogwr mawr cyntaf i arwyddo ar gyfer Cymraeg gwaith

Bydd 4,000 aelod staff BT Cymru yn gallu elwa o raglen i ddysgu’r Gymraeg, yn cynnwys cyrsiau dwys rhan a llawn amser, cyrsiau preswyl pum diwrnod a chwrs arlein 10 awr. ‘Cymraeg Gwaith’ yw’r rhaglen newydd a ddatblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol er mwyn cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

Nod y cwrs yw rhoi blas o’r iaith i ddysgwyr, gan gyflwyno ymadroddion syml a geirfa sylfaenol. Mae modd cysylltu â’r rhaglen ar ddyfeisiadau electronig yn y gwaith neu gartref a dilyn ar amserau hwylus i’r dysgwyr. Dywedodd Alwen Williams, cyfarwyddwraig Cymru BT: “Mae gan BT bresenoldeb sylweddol yng Nghymru ac rydym yn falch o fod y cyflogwr blaenllaw cyntaf i weithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg ar y rhaglen newydd hon, fydd yn cefnogi datblygiad proffesiynol ein gweithwyr ac yn cynyddu defnydd o’r Gymraeg yn ein gweithleoedd ar draws y wlad. Fel corff, mae’n bwysig i ni gynrychioli ein cwsmeriaid yng Nghymru ac mae darparu gwasanaeth Cymraeg yn rhan naturiol o hynny. Wrth gynnig cyfle i’n gweithwyr ddysgu Cymraeg rydym nid yn unig yn cynnig cyfle i gynyddu eu sgiliau ond hefyd i wella gwasanaeth cwsmeriaid y cwmni”.

Ychwanegodd Efa Gruffudd Jones, prif weithredwraig y Ganolfan Dysgu Cymraeg: “Mae ‘Cymraeg Gwaith’ yn cynnig pecyn o gyrsiau dysgu Cymraeg y gellir eu haddasu mewn ymateb i anghenion sectorau a gweithleoedd gwahanol. Rydym yn falch iawn o gael cyflogwr blaenllaw fel BT i ddangos y ffordd wrth gynnig y cwrs hyfforddi newydd hwn i’w weithwyr”.

Manylion pellach yn https://learnwelsh.cymru/work-welsh/what-work-welsh-can-offer-you/