");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Band eang ffeibr tra-chyflym i ffermwyr ifanc y Sioe Frenhinol
Ffermwyr ifanc yn y Sioe Amaethyddol yn cadw mewn cysylltiad gyda chymorth rhwydwaith uwchgyflym diolch i Cyflymu Cymru

Band eang ffeibr tra-chyflym i ffermwyr ifanc y Sioe Frenhinol

Eleni roedd Pentref Pobl Ifanc y Sioe wedi cael cysylltiad ffeibr er mwyn hwyluso cysylltiadau wifi cyflym ar gyfer y bobl ifanc a galluogi’r trefnwyr i gynnal system archebu arlein effeithiol. Bydd oddeutu 4,000 person ifanc yn aros yn y pentref bob blwyddyn, gydag oddeutu 12,000 yn mwynhau digwyddiadau a chyngherddau yn yr arena ar y maes. Eleni roedd pawb wedi gallu defnyddio’r wifi cyflym ar ôl i raglen Cyflymu Cymru ddarparu band eang FTTP (Ffeibr i’r Adeilad) tra-chyflym i fferm gyfagos - gan gynnig gwasanaeth ymhlith y cyflymaf yn y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Nia Lloyd, pennaeth Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru: “Gyda dros 4,000 o bobl ifanc yn aros gyda ni a llawer mwy yn mynychu’r digwyddiadau, roedd rhaid darparu cysylltiad rhyngrwyd da. Eleni trefnwyd signal wifi llawer cryfach wrth gael cysylltiad ffeibr newydd, gyda’r bobl ifanc yn ei groesawu. Profodd yn ddefnyddiol iawn i ni hefyd fel corff, wrth hwyluso cael gwybodaeth a darparu gwasanaeth gwell”.

Dywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Julie James: “Mae'r Sioe ei hun eisoes wedi cael band eang uwchgyflym, ond nid oedd wedi cyrraedd Pentref y Bobl Ifanc sydd ychydig i ffwrdd o’r prif faes. Mae’r pentref yn boblogaidd iawn gyda’r gymuned ffermwyr ifanc am ei fod yn cynnig pob math o ddigwyddiadau cyffrous. Mae’n newyddion da iawn wrth eu helpu i ddefnyddio eu dyfeisiadau, cadw mewn cysylltiad a chynllunio digwyddiadau”.

Cyflymu Cymru yw’r bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, BT, Llywodraeth San Steffan & Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i ledu band eang cyflymach i ardaloedd na fyddai’n ei dderbyn fel arall. Erbyn hyn mae dros 647,000 cartref a busnes yng Nghymru yn gallu cael band eang uwchgyflym yn dilyn gwaith y Rhaglen.

Mae maes y Sioe Amaethyddol wedi mwynhau band eang uwchgyflym ers 2014 pan gysylltwyd y cabinet lleol gan Cyflymu Cymru. Ebyn hyn mae 48,768 cartref a busnes yn sir Powys diolch i waith y rhaglen. Dywedodd Ed Hunt, cyfarwyddwr rhaglen Cyflym Cymru ar ran Openreach: “Mae darparu gwasanaeth band eang tra-chyflym ar gyfer Pentref y Bobl Ifanc yn adeiladu ar ein gwaith blaenorol i wella cysylltiadau cyfathrebu’r Sioe Amaethyddol. Erbyn hyn mae cael cysylltiad cyflym â’r rhyngrwyd yn rhan bwysig o fywyd beunyddiol ac roeddem yn falch iawn o ddarparu gwasanaeth wifi tra-chyflym ar gyfer y bobl ifanc yn mynychu’r Sioe”.