");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Datblygiad tai Caerdydd i gael band eang tra-chyflym
Openreach i ddarparu band eang tra-chyflym mewn 800 cartref newydd yn y Felin, Treganna fel rhan o un o'r cynlluniau mwyaf o'i fath yng Nghymru

Datblygiad tai Caerdydd i gael band eang tra-chyflym

Bydd 800 cartref a fflat newydd ar ddatblygiad mawr ar gyn-safle 53 acer melin bapur Arjo Wiggins yng ngorllewin Caerdydd yn gallu cael gwasanaeth band eang gyda’r cyflymaf yn y Deyrnas Unedig yn dilyn cytundeb rhwng Openreach a’r cwmni datblygu Lovell. Bydd Openreach, y cwmni sy’n gyfrifol am y rhan helaeth o rwydweithiau ffôn a band eang y Deyrnas Unedig, yn darparu technoleg ffeibr i’r adeilad (FTTP) fydd yn cynnig cyflymderau hyd at 1Gbps ar y safle.

Mae’r cytundeb, un o’r mwyaf o’i fath yng Nghymru, yn rhan o fenter gan Openreach a gytunwyd gyda Llywodraeth San Steffan a’r Ffederasiwn Adeiladwyr Tai i ddarparu cysylltiadau ffeibr tra-chyflym ar gyfer pob datblygiad tai newydd o 30 cartref neu fwy.

Dywedodd Kim Mears, rheolwr gyfarwyddwr darpariaethau rhwydwaith Openreach: “Bydd rhwydwaith band eang tra-chyflym yn hwb mawr i’r gymuned newydd hon wrth ddarparu gwasanaethau ymhlith y cyflymaf yn y wlad ar gyfer pobl yn byw a gweithio yno. Mae’n adlewyrchu ein hymrwymiad i gynnig y rhwydwaith cyfathrebu diweddaraf yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig, er darparu gwasanaethau o’r radd flaenaf ar gyfer cartrefi, busnesau a chyrff eraill. Erbyn hyn mae cyflymder a dibynadwyedd gwasanaethau band eang yn bwysig iawn i bobl. I lawer o bobl bydd cynnig gwasanaethau tra-chyflym yn cael dylanwad mawr ar eu penderfyniad i brynu cartref neu adeilad”.

Dywedodd cyfarwyddwr project Lovell, Lee Woodfine: “Erbyn heddiw, mae pawb yn disgwyl cael gwasanaeth band eang cyflym a dibynadwy yn eu cartrefi, felly rydym yn falch iawn bydd gwasanaethau band eang ymhlith y cyflymaf yn y wlad yn un o nifer o’r nodweddion o gael cartref yn y Felin”.

Fel rhan o gynlluniau uchelgeisiol i ledu band eang tra-chyflym i 12 miliwn cartref a busnes erbyn diwedd 2020 - bydd Openreach yn creu rhwydwaith FTTP am ddim ar gyfer pob datblygiad tai o 30 cartref neu fwy. Bydd y cytundeb yn amodol ar ddatblygwyr yn cofrestru eu safle gydag Openreach ac yn cydweithio â’r busnes yn gynnar yn y cymal adeiladu. Mae Openreach wedi addo cysylltu cartrefi newydd o fewn naw mis o arwyddo contract gyda datblygwr. Bydd unrhyw ddatblygiad o ddau neu fwy o gartrefi yn gallu cysylltu â rhwydwaith ffeibr presennol a chynlluniedig y cwmni, un ai wedi’i gyllido’n llawn gan Openreach neu, pan fydd angen, gyda chymorth cyllid gan y datblygwr.