");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
EE yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg a hwb 4G i Gaerdydd
EE yw rhwydwaith symudol cyntaf y Deyrnas Unedig i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg ac mae newydd agor y safle symudol mwyaf pwerus yn y wlad yng Nghaerdydd

EE yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg a hwb 4G i Gaerdydd

Yn awr mae EE, rhwydwaith symudol mwyaf y Deyrnas Unedig a rhan o Grŵp BT, yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg drwy ei ganolfan alwadau a siopau yng Nghymru. Mae dros 562,000 yn siarad Cymraeg yn y wlad - tua un o bob pump - ac mae menter EE yn cefnogi ymdrechion Llywodraeth Cymru i gymell pobl i ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau beunyddiol.

Bydd cwsmeriaid yn gallu gofyn am alwad gan dîm gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg EE drwy negeseuon testun neu arlein yn EE.co.uk. Yn y siopau, bydd cwsmeriaid yn gallu nodi aelodau staff Cymraeg o’r faner ar eu bathodyn. Yn ogystal mae EE yn diweddaru ei siopau a chanolfannau cyswllt i gynnwys arwyddion dwyieithog parhaol, ynghyd â chynyddu nifer y staff yn siarad Cymraeg yn 29 o’i siopau ar draws y wlad.

Ar yr un pryd bydd EE yn gwella cyflymder a darpariaeth ei rwydwaith symudol. Ar ddechrau 2016, roedd rhwydwaith 4G EE yn gwasanaethu 40% o Gymru, ond wrth uwchraddio cannoedd o safleoedd 2G a 3G i 4G bob mis, ac adeiladu 40 safle newydd, bydd yn cynyddu i 90% erbyn diwedd 2017. Ar ben hynny, yn y cyfnod yn arwain at rownd derfynol Cwpan Pencampwyr UEFA eleni, cynyddodd y cwmni ei gynhwysedd yng nghanol Caerdydd er mwyn sicrhau byddai ei gwsmeriaid yn gallu cadw mewn cysylltiad yn ystod y penwythnos prysuraf yn hanes y brifddinas. Wrth gydweithio’n agos â Chyngor Dinas Caerdydd, mae EE a BT wedi adeiladu safle symudol mwyaf pwerus y Deyrnas Unedig, yn Stadium House, Stryd y Parc. Safle newydd EE yw’r cyntaf i ddefnyddio adnoddau Ethernet 10 Gigabit BT a ddyfeisiwyd mewn ymateb i’r galw cynyddol am gysylltiadau symudol yn ein dinasoedd prysuraf.

Dywedodd prif weithredwr EE, Marc Allera: “Rydym yn gweithio i ddarparu’r gwasanaeth 4G gorau yng Nghymru. Dyna’r rheswm am uwchraddio ein rhwydwaith 4G ar draws y wlad. Rydym hefyd yn falch iawn o fod y cwmni symudol cyntaf i roi opsiwn i gwsmeriaid siarad gyda ni yn y Gymraeg, boed wrth ofyn am alwad gan ein tîm ardderchog ym Merthyr neu wrth ymweld ag un o’n siopau ar draws y wlad”.

Mae canolfan alwadau EE ym Merthyr Tudful wedi ennill gwobrau am ei wasanaeth ac wedi bod yn rhan o’r gymuned am 17 blynedd, gan gyflogi bron 1,000 o bobl, yn cynnwys tua 50 prentis. Eleni mae’r ganolfan yn cefnogi dwy elusen, Canolfan Canser Felindre, Caerdydd a Hope Rescue, Pontypridd. Erbyn hyn mae opsiynau gwasanaeth Cymraeg EE ar gael i bob cwsmer. Manylion pellach yn http://ee.co.uk/help/contact-us/welsh-language-service