");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
EE yn cyflwyno'r sinema awyr agored 4x4G cyntaf yn y gogledd
Trigolion Henllan yn sir Ddinbych yn profi sinema wahanol!

EE yn cyflwyno’r sinema awyr agored 4x4G cyntaf yn y gogledd

Gwahoddwyd trigolion Henllan yn y gogledd ddwyrain i sinema geir wedi’i threfnu gan glwb sinema cymunedol 4GEE mewn partneriaeth â BAFTA. Daeth y gymuned i’r bragdy bach lleol mewn amryw gerbydau 4x4 i wylio ffilm fuddugol BAFTA wedi’i ffrydio dros rwydwaith 4G EE. Fel arfer bydd pobl yr ardal yn gorfod teithio 20 milltir i’r sinema, ond y tro hwn y cwbl oedd angen oedd cysylltu â’r trosglwyddydd FM, agor y popcorn a gwylio La La Land o seddi eu cerbydau.

Dyma’r ail ddigwyddiad ar daith haf clwb sinema cymunedol 4GEE, rhaglen i ddangos ffilmiau wedi ennill gwobrau BAFTA i gymunedau gwledig gyda chysylltiadau symudol 4G yn Lloegr, Cymru a’r Alban wrth i EE barhau i ymestyn ei rwydwaith 4G. Dechreuodd y gyfres wrth wneud darllediad unigryw ar gyfer grŵp o ddringwyr mewn pebyll ‘portaledge’ ar lethrau Gimmer Crag yn ardal y Llynnoedd, gogledd Lloegr. Darparwyd pecyn sinema cymunedol 4GEE yn cynnwys popeth oedd angen i gynnal nosweithiau ffilmiau awyr agored drwy gydol y flwyddyn. Roedd y pecyn yn cynnwys dyfais wifi 4G, taflunydd datblygedig, seinyddion wifi a thaleb ffrydio ffilmiau.

Gall grwpiau mewn unrhyw ardal o John O’Groats i Lands’ End wneud cais i wahodd Clwb Sinema Cymunedol 4GEE i alw heibio ym mis Medi. Yn y digwyddiad dywedodd Ben, un o’r trigolion lleol: “Edrychwch arno, mae’n wych. Ceir, tractorau, ffilm boblogaidd iawn, popcorn, a hynny mewn lleoliad hyfryd. Anhygoel!”

Dywedodd Max Taylor, rheolwr gyfarwyddwr marchnata EE: “Eleni, dathlwyd 20fed penblwydd ein partneriaeth gyda BAFTA gan gyhoeddi bod ein rhwydwaith 4G yn awr yn gwasanaethu dros 80% o’r Deyrnas Unedig. Clwb sinema Cymunedol 4GEE yw’r ffordd ddelfrydol o ddangos grym ein cysylltiadau 4G wrth ffrydio ffilmiau. Mae ein rhwydwaith 4G uwchgyflym yn hwyluso ffrydio adloniant ble bynnag y byddwch”.

Dywedodd Tim Hunter, cyfarwyddwr dysgu & talentau newydd BAFTA: “Mae BAFTA ac EE wedi mwynhau partneriaeth hir dymor mor llwyddiannus am ein bod yn rhannu ymrwymiad i helpu cynulleidfaoedd i brofi sinema ar ei orau. Mae Gwobrau BAFTA yn cydnabod rhagoriaeth ac felly rydym yn falch iawn fod pobl ar draws y wlad yn cael cyfle i weld y ffilmiau hyn yn eu cymunedau”.

Manylion pellach yn www.ee.co.uk/cinema-club