");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Newyddion Cymru
Newyddion rhanbarthol
BT yn agos garej HGV newydd ger y brifddinas

Fleet Solutions
Ychwanegu adnoddau HGV i garej Caerdydd wrth adnewyddu adeilad BT arall

Mae Fleet Solutions, cwmni rheoli cerbydau BT, wedi ymateb i anghenion cwsmeriaid a diwydiant yn ardal Caerdydd wrth agor garej HGV newydd. Mae’r cwmni wedi ennill sawl gwobr am ei waith ac yn awr mae wedi ychwanegu cyfleusterau gwasanaethu cerbydau HGV wrth adnewyddu un o adeiladau eraill y cwmni. Mae’n golygu bydd y cwmni’n gallu cefnogi a gwasanaethu busnesau gyda cherbydau HGV a darparu gwasanaeth cyson o’r safon uchaf ar draws yr ardal, yn cynnwys ei gwsmer hir dymor Wales & West Utilities.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr BT Fleet Solutions, Henry Brace: “Wrth fuddsoddi mewn cyfleusterau HGV yng Nghaerdydd rydym yn dangos ein bod yn gwrando ar ein cwsmeriaid ac yn gwneud newidiadau er darparu gwasanaeth cynhwysfawr. Mae ein cwsmeriaid am gynnal cymaint o’u cerbydau â phosibl yn ein garejys ac erbyn heddiw rwy’n falch o ddweud ein bod yn cynnal oddeutu 80% o gerbydau ein cwsmeriaid yn ein garejys. Fodd bynnag, rydym am gynyddu’r ffigur hwnnw er mwyn dod yn siop-un-stop ar gyfer cerbydau o bob math. Mae agor ein garej HGV ger Caerdydd yn cynyddu cyfleusterau ar gyfer cwsmeriaid fel Wales & West Utilities, gan hwyluso darparu holl wasanaethau Fleet Solutions ar eu cyfer”.

Mae’r ganolfan yn Coryton yn agos at yr M4, sy’n cynnig cysylltiadau da â gweddill y wlad - ffactor pwysig i Wales & West Utilities. Dywedodd Andy Pettiford, rheolwr trafnidiaeth Wales & West Utilities: “Rydym yn croesawu’r newyddion bod BT Fleet Solutions yn agor cyfleusterau HGV yng Nghaerdydd. Rydym yn dibynnu ar y busnes i reoli a chynnal ein cerbydau drwy Gymru a de orllewin Lloegr. Mae Caerdydd yn ardal brysur iawn i ni - gyda’r garej yn cynnal bron 150 o’n faniau a bydd ychwanegu adnoddau HGV yn ddefnyddiol iawn i ni. Byddwn yn cydweithio er isafu amser cerbydau yn y garej, oherwydd mae ein cerbydau’n bwysig wrth i ni gynnal y rhwydwaith nwy a chadw ein cwsmeriaid yn saff. O ganlyniad byddwn yn mynnu gwasanaeth cyflym a dibynadwy ar gyfer ein gweithlu er sicrhau byddant yn gallu cyrraedd eu gwaith ac yna symud ymlaen i’r dasg nesaf”.

Bydd Fleet Solutions yn uwchraddio adnoddau ar draws ei rwydwaith o 64 garej, gan uwchraddio sgiliau technegwyr wrth barhau i ddatblygu ei adnoddau cynnal a thrwsio cerbydau. Mae’n unigryw o fewn y diwydiant wrth gynnal rhwydwaith cenedlaethol o 500 garej, gyda Fleet Solutions yn berchen ac yn rheoli 64 ohonynt, sy’n sicrhau na fydd cwsmeriaid yn bell o safle ble bynnag y byddant.

Manylion pellach am Fleet Solutions y   n http://www.btfleet.com/