");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Newyddion Cymru
Newyddion rhanbarthol
Cefnogi Plant mewn Angen

DIY SOS Big Build
Gwirfoddolwyr BT Cymru yn ateb SOS

Mae llwyth o wirfoddolwyr BT wedi helpu sioe DIY SOS y BBC i adeiladu canolfan gymorth newydd ar gyfer elusen. Gadawodd 35 o weithwyr BT Consumer eu swyddfeydd cyffyrddus i weithio ar broject Plant mewn Angen, gan helpu i adeiladu canolfan newydd ar gyfer The Roots Foundation Cymru, elusen sy’n cefnogi plant mewn gofal, ac oedolion a phlant sydd newydd adael gofal.

Roedd y ganolfan flaenorol ar y safle mewn cyflwr gwael iawn a bu rhaid ei dymchwel, ond adeiladwyd y ganolfan newydd 320 metr sgwâr mewn prin 10 diwrnod. Dywedodd Sarah Middleditch, ymgynghorydd BT, Abertawe: “Wrth wneud cais i helpu, dywedais wrth y BBC y byddwn yn falch o ofyn fy nghydweithwyr i ddod hefyd ac fe wnaeth llawer ohonynt. Cawsom amser gwych a chwrdd â lot o bobl hyfryd”.

Mae BT wedi cefnogi elusen BBC Plant mewn Angen ers ei sefydlu yn 1980 wrth ddarparu’r adnoddau rhwydwaith ffôn a chanolfannau galwadau i helpu i godi arian ar gyfer plant a phobl ifanc difreintiedig. Canolfan rheoli rhwydwaith Croesoswallt, sy’n cyflogi pobl o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, sy’n gyfrifol am reoli rhwydweithiau llais cenedlaethol a rhyngwladol y Deyrnas Unedig, gan gynnal y rhwydwaith 24 awr y dydd - yn cynnwys telethons fel Plant mewn Angen. Yn ogystal, darparodd BT bum canolfan alwadau ar y noson, sef Glasgow, Caerlŷr, Lincoln, Newcastle a Warrington, gyda channoedd o wirfoddolwyr BT yn cymryd rhan.