");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
BT yn galw heibio Clwb Rygbi Bonymaen

Bonymaen RFC
Chwaraewyr a staff y Gweilch yn ymuno â gwirfoddolwyr BT Cymru i helpu Clwb Rygbi Bonymaen

Mae’r clwb yn chwarae yn Adran 1 Canol Gorllewin Cymru ac yn enwog am ddatblygu arwr Cymru a’r Llewod Alun Wyn Jones. Roedd yn destun gwaith glanhau ac addurno diolch i waith byddin fach o wirfoddolwyr a’r cysylltiad cryf rhwng BT a’r pedwar rhanbarth rygbi Cymreig. Wrth gydweithio’n agos â’r Gweilch yn y Gymuned, penderfynwyd y byddai Clwb Bonymaen yn elwa o gefnogaeth BT. Aethpwyd ati i lanhau’r clwb cyfan, gan baentio’r lolfa, mynedfeydd a’r bar. Yn ogystal, glanhawyd ystafell y tîm merched, enillwyr Adran 3 y llynedd.

Dywedodd Ben Koscian, rheolwr rhaglen BT ac aelod o’r bwrdd rhanbarthol: “Mae gwirfoddoli’n rhan o ethos BT ac rydym wedi gweithio’n galed gyda’r Gweilch yn y Gymuned i weld beth allwn wneud er lles y gymuned leol. Roedd Clwb Rygbi Bonymaen yn gyfle gwych i ni ac roeddem yn falch o weld cymaint o’r tîm yn cymryd amser i helpu clwb lleol. Mae’r cysylltiad rhwng BT a’r Gweilch yn y Gymuned yn bositif iawn ac yn rhywbeth gallwn ddatblygu yn y dyfodol”.

Bob blwyddyn bydd BT yn cymell ei staff i neilltuo tri diwrnod o’u hamser gwaith wrth wirfoddoli o fewn eu cymuned. Mae’n rhan o ymrwymiad y cwmni i weithio gyda chymunedau a bod yn ymwybodol o’i gyfrifoldebau cymdeithasol. Ar draws y Deyrnas Unedig, gwirfoddolodd staff BT beth oedd yn cyfateb i 40,000 diwrnod yn 2016/17 er helpu achosion lleol wrth wneud gwaith fel glanhau afonydd a helpu plant ysgol i ddysgu rhaglennu cyfrifiadurol. Dywedodd Paul Whapham, rheolwr sefydliad Gweilch yn y Gymuned: “Roedd yn brofiad hynod i staff Gweilch yn y Gymuned ymuno â gwirfoddolwyr BT yng Nghlwb Bonymaen. Mae’r clwb yn gefnogwr brwd o'r Gweilch yn y Gymuned a thîm y Gweilch, felly mae’n dda gwneud rhywbeth fel hyn i gydnabod y cymorth hwnnw. Gweithiodd y grŵp yn galed er lles Bonymaen a byddwn yn edrych i wneud pethau tebyg i gefnogi cymunedau ar draws ein rhanbarth. Profodd B&Q Abertawe yn gefnogol iawn hefyd wrth gyfrannu’r nwyddau a’r paent angenrheidiol ac roedd Subway wedi rhoi disgownt enfawr ar fwyd er cynnal y gweithwyr drwy’r dydd. Yn ogystal roeddem yn falch iawn o gefnogaeth chwaraewyr y Gweilch a helpodd i gwblhau’r gwaith.

Wrth sylwi ar y gwaith dywedodd Gareth Lewis, cyfarwyddwr Clwb Rygbi Bonymaen: “Mae wedi trawsnewid y clwb. Roedd y gwaith glanhau eisoes wedi dechrau pan gyrhaeddais am 9am. Trawsnewidiwyd y lle mewn 6 neu 7 awr, mae’n anodd credu’r peth i fod yn onest. Mae staff BT a’r Gweilch yn y Gymuned wedi gweithio’n grêt fel tîm ac wedi cael lot o hwyl wrth wneud hynny. Mae wedi bod yn dda i’r clwb; yn wir roedd y clwb angen hwb fel hyn”.