");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Newyddion Cymru
Newyddion rhanbarthol
EE yn lansio 'air mast' 4G cyntaf y byd

EE 'air mast
Defnydd masnachol cyntaf y byd o dechnoleg ‘air mast’ Helikite i ffrydio byw dros 4G

Mae EE, rhan o Grŵp BT, wedi defnyddio ‘air mast’ Helikite i ddarlledu ffrydiad byw 360° o gystadleuaeth beicio mynydd Red Bull Foxhunt yng Nghymru. Y defnydd cyntaf o’r dechnoleg balŵn i wneud darllediad ar gais mewn lle diarffordd er darparu cysylltiadau symudol ar gyfer cwsmeriaid.

Gosodwyd ‘air mast’ EE rhyw 300 troedfedd uwchben Machynlleth, ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri er darparu cysylltiadau 4G ar gyfer cystadleuaeth Red Bull. Yn Red Bull Foxhunt mae dros 200 o fenywod ar feiciau yn cymryd rôl y cŵn hela, gyda’r cadno - ar ffurf Katy Winton, beiciwr mynydd proffesiynol - yn eu canlyn i lawr llwybr heriol.

Er mwyn sicrhau cysylltiadau symudol ar gyfer pawb, dim ots pa rwydwaith, darparodd EE 4G a 4G WiFi o’r ‘air mast’. Llwyddodd y dyrfa o dros 200 o feicwyr a chefnogwyr i ddefnyddio 4G a WiFi gan EE i rannu eu profiadau dros y penwythnos, yn cynnwys seren Instagram Juliet Elliott o Bikes N Stuff, a ffrydiodd ei hymarfer ar dudalen Facebook EE.

Penderfynodd EE, y rhwydwaith symudol 4G gyda’r gwasanaeth mwyaf estynedig yn y Deyrnas Unedig, i’w ymestyn hyd yn oed ymhellach wrth ddefnyddio’r Helikite unigryw - safle symudol bach sy’n cysylltu â balŵn heliwm. Yn ogystal, darparodd EE adnoddau gwefru ffonau er sicrhau bod y beicwyr yn gallu cynnal eu cysylltiadau dros y penwythnos.

Dywedodd prif weithredwr EE, Marc Allera: “Mae ein darpariaeth 4G yn gwasanaethu mwy o lefydd nag unrhyw gwmni arall ac rydym yn gweithio’n galed i gysylltu cymunedau ar draws y wlad. Ond pan welsom leoliad diarffordd Red Bull Foxhunt rodd angen mynd gam ymhellach – a thechnoleg ‘air mast’ oedd yr ateb i ddarparu gwasanaeth ar gais a chadw pawb yn y digwyddiad mewn cysylltiad.  

Dyma’r tro cyntaf yn y byd i gwmni ddefnyddio ‘air mast’ Helikite er darparu cysylltiadau 4G ar gyfer cwsmeriaid, gan ddangos pa mor bell byddwn yn mynd i wasanaethu ein cwsmeriaid”.

Erbyn hyn mae EE yn adeiladu ac uwchraddio dros 100 safle i 4G bob wythnos fel rhan o’i gynllun i ymestyn ei rwydwaith. Bydd rhai o’r safleoedd hyn yn ymestyn y ddarpariaeth, gydag eraill yn cynyddu’r signal, cynhwysedd a dibynadwyedd. Yn ddiweddar uwchraddiodd EE dros 900 safle ar draws y wlad er cefnogi’r ffonau diweddaraf gydag adnoddau ‘Cat 12’ a ‘Cat 16’, gan gynyddu cyflymderau llwytho data a dyblu cyflymderau anfon o 50Mbps i hyd at 100Mbps. Cefnogwyd darpariaeth ‘air-mast’ Helikite EE yn Red Bull Foxhunt gan dîm peirianwyr maes Ericsson, yn cydweithio ag adran projectau arbennig EE. Yn awr mae EE yn ceisio cofrestru patentau ar gyfer ei adnoddau ‘air mast’.