");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Newyddion Cymru
Newyddion rhanbarthol
BT yn ehangu canolfan gwasanaeth cwsmeriaid Abertawe

Swansea
Ysgrifennydd Economi yn nodi llwyddiant canolfan sydd wedi tyfu’n sylweddol dros y tair blynedd diwethaf

Mae Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates, wedi canmol llwyddiant canolfan gwasanaeth cwsmeriaid BT yn Abertawe. Ymwelodd â’r ganolfan yn Nhŵr BT, sydd wedi tyfu i bron bedair gwaith ei maint gwreiddiol, gan siarad gyda nifer o ymgynghorwyr newydd sy’n helpu i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid BT.

Erbyn hyn mae canolfan Abertawe BT yn un o brif gyflogwyr y ddinas gyda bron 500 aelod staff yn gweithio yno, yn dilyn ymgyrch i recriwtio 100 ymgynghorydd gwasanaeth newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru. Crëwyd y swyddi newydd er mwyn gwireddu ymroddiad BT i ateb mwy o alwadau cwsmeriaid o fewn y Deyrnas Unedig a gyda chymorth canolfan Abertawe mae hynny wedi cynyddu i 85%.

Dywedodd Ken Skates: “Fel un o gwmnïau angor Cymru, mae BT eisoes yn gwneud cyfraniad arwyddocaol at economi Cymru. Ac wrth edrych tua’r dyfodol rydym yn gwybod bydd yr economi digidol ac uchafu’r cyfleoedd mae’n cynnig yn allweddol i ffyniant y wlad a thwf yr economi. Yn gynharach eleni, roedd Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi creu 100 swydd gwasanaeth cwsmeriaid technegol yn Nhŵr BT, Abertawe. Ac yn awr mae’n bleser cyfarfod rhai o’r gweithwyr newydd hynny, gan drafod eu rolau a gyrfaoedd o fewn BT”.

Dywedodd Alwen Williams, cyfarwyddwraig Cymru BT: “Mae parhau i wella gwasanaeth cwsmeriaid yn allweddol i BT ac mae’n wych gweld Abertawe yn chwarae rôl flaenllaw o fewn y cwmni er cyrraedd y nod. Yn y cyswllt hwnnw, rhaid cydnabod cefnogaeth Llywodraeth Cymru a’r Ysgrifennydd Economi, Ken Skates. Mae BT eisoes yn gyflogwr mawr yn Abertawe ac mae’r swyddi newydd hyn yn adlewyrchu ein hymrwymiad i’r ddinas ac ansawdd ein gweithlu. Ein gobaith yw parhau i ddatblygu’r safle yn y dyfodol. Ond nid cyflogi gweithwyr yw unig gyfraniad y cwmni at Abertawe, oherwydd rydym hefyd yn cyflwyno technoleg band eang tra-chyflym yn yr ardal sy’n darparu gwasanaeth band eang ffeibr sydd ymhlith y cyflymaf ar gael yn y Deyrnas Unedig”.

Datgelodd arolwg boddhad gweithwyr diweddar mai gweithlu Tŵr Abertawe oedd canolfan gwsmeriaid orau BT yng Nghymru a gorllewin Lloegr o ran ymrwymiad y gweithwyr. Mae adran ddefnyddwyr BT wedi ymrwymo i wella gwasanaeth cwsmeriaid wrth wario £80m ychwanegol dros ddwy flynedd i wella perfformiad, a hynny ar ben y cannoedd o filiynau mae eisoes yn gwario bob blwyddyn ar wasanaeth.

Mae pob ymgynghorydd wedi derbyn 100 awr ychwanegol o hyfforddiant er mwyn eu helpu i ateb ymholiadau cwsmeriaid mor effeithlon â phosibl. Ar ben hynny mae’r cwmni yn buddsoddi mewn systemau symlach ar gyfer ei staff, yn gwella gwasanaeth ar bt.com ac wedi lansio BT App sy’n hwyluso gwneud pethau fel gwirio biliau neu olrhain peiriannydd ar ôl bwcio ymweliad â’u cartref.

Yn ogystal â bod yn gartref i un o ganolfannau cwsmeriaid allweddol BT, defnyddir Tŵr BT Abertawe fel safle i brofi nifer o wasanaethau blaenllaw’r cwmni, yn cynnwys BT symudol, teledu BT a’r bothau diweddaraf