");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Newyddion Cymru
Newyddion rhanbarthol
Lleoliadau gwaith am ddim BT yn paratoi pobl ifanc ar gyfer gwaith

Work ready
BT yn cynnig lleoliadau gwaith am ddim er helpu pobl ifanc Caerdydd i baratoi ar gyfer y byd gwaith

Mae lleoliadau gwaith yn gyfleoedd gwych i helpu pobl i fagu hyder a dysgu sgiliau ymarferol fel ysgrifennu CVs a thechnegau cyfweliadau. Er nad yw’r cwrs yn darparu cymhwyster ffurfiol, bydd pobl sy’n ei fynychu yn cael tystysgrif er dangos eu hymrwymiad i ddarpar gyflogwyr.

Bydd yr wythnos gyntaf yn bennaf mewn swyddfa, gan ganolbwyntio ar adeiladu a datblygu sgiliau gwaith ymarferol. Yna, wythnos yn cysgodi gweithwyr wrth wneud eu gwaith er cael profiad gwirioneddol o’r byd gwaith. Yng Nghaerdydd bydd cyfle i weithio ochr yn ochr â pheirianwyr Openreach, y busnes sy’n gyfrifol am rwydwaith ffôn a band eang mwyaf y wlad, gan adeiladu a chynnal miliynau o filltiroedd o geblau ffeibr a chopr sy’n cysylltu pob cartref a busnes yn y Deyrnas Unedig i gyfnewidfeydd ffôn lleol. A bydd diwrnodau olaf y lleoliad gwaith yn canolbwyntio ar gynnal cyfweliadau ac asesiadau, ynghyd â datblygu cynllun o’r camau nesaf i gael gwaith neu ddychwelyd i addysg.

Dywedodd Alwen Williams, cyfarwyddwraig Cymru BT: “Mae lleoliadau gwaith BT yn rhoi cyfle i bobl ifanc brofi’r byd gwaith a chael syniad da o beth sydd angen ohonynt yn y gweithle. Bydd mwy o gyfleoedd i fod yn rhan o leoliadau gwaith yng Nghaerdydd, felly hyd yn oed os na fyddwch yn gallu mynychu’r cwrs yma, cofiwch gofrestru eich diddordeb ar gyfer y dyfodol”.

Mae’r lleoliadau gwaith yn rhan o raglen Barod am Waith BT, cyfres o fentrau i helpu pobl ifanc, yn arbennig rhai o gefndiroedd difreintiedig, i gael sgiliau gwaith a’u paratoi ar gyfer y byd mawr. Sefydlwyd fel rhan o ymrwymiad BT fel partner clymblaid cyflogwyr Barod am Waith. Manylion pellach yn www.bt.com/workready