");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Spring 2018

Mae’r rhifyn hwn yn trafod pam mae seiberdroseddu’n cynrychioli bygythiad cynyddol i gartrefi a busnesau Cymru.

Gallwch hefyd ddarllen am sut bydd Caerdydd ymhlith y dinasoedd cyntaf i elwa o gynlluniau gan Openreach i ymestyn ei rwydwaith band eang ffeibr tra-chyflym a bod Gfast yn awr ar gael i filoedd o bobl yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd. Ar ben hynny mae’n olrhain pecyn band eang 4G newydd EE.

Yn ogystal mae newyddion am gwmni ymgynghori yn y Drenewydd, Powys, sy’n mynd o nerth i nerth gyda chymorth band eang uwchgyflym.

Ac yn olaf, BT Cymru yw’r corff sector preifat cyntaf i arwyddo ar gyfer ymgyrch ‘Cymraeg Gwaith’ er cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle. 

Alwen Williams, cyfarwyddwraig Cymru BT