Other BT PLC sections
 

BT Yn Nghymru

English

Welsh map

Effaith Economaidd BT ac EE yng Nghymru

Mae Astudiaeth Gymdeithasol 2016 yn dangos cyfraniad economaidd uniongyrchol BT ac EE ar draws y wlad. Yn ôl yr adroddiad annibynnol hwn cyfrannodd BT £774 miliwn at economi Cymru yn ystod blwyddyn ariannol 2015/16. Mae BT a busnes EE yn cyflogi bron 3,890 person yn uniongyrchol - sy’n cyfateb i un o bob 7 gweithiwr o fewn sector technoleg gwybodaeth a chyfathrebu Cymru. Gwariodd y cwmni oddeutu £284 miliwn gyda chyflenwyr Cymreig. Mae meddiannu EE wedi atgyfnerthu sefyllfa BT fel cyflogwr blaenllaw sy’n gyfrifol am oddeutu 9,840 swydd ar draws y wlad drwy gyfrwng cyflogaeth uniongyrchol, gwario gyda chontractwyr a chyflenwyr, a gwariant ei weithwyr.

Copi o adroddiad 2016 yn www.bt.com/researchandreports