");
Other BT PLC sections
 
In Touch
Cymru
Winter 2017

Yn y rhifyn hwn gallwch ddarllen am ddatblygiad canolfan gwasanaeth cwsmeriaid Abertawe a groesawodd Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru yn ddiweddar.

Gallwch hefyd ddarllen am lansiad ‘air mast’ 4G cyntaf y byd gan EE er mwyn cysylltu digwyddiad beicio mynydd a sut mae drôn bach wedi helpu i ddarparu cysylltiad band eang ffeibr tra-chyflym ar gyfer pentref bach yng nghalon Cymru wledig.

Yn ogystal, mae’n trafod sut mae BT yn helpu pobl ifanc Caerdydd i baratoi ar gyfer y byd gwaith ac yn olrhain gwaith diweddar gwirfoddolwyr BT.

Ac mae’n manylu partneriaeth rhwng cwmni Redrow Homes ac Openreach, busnes rhwydwaith digidol BT, fydd yn darparu band eang ffeibr ar gyfer oddeutu 200 cartref ar stâd Manor View Redrow yn ardal Treharris.

Alwen Williams, cyfarwyddwraig Cymru BT